ورود كالاهای زیر با توجه به قوانین و مقررات گمرك ممنوع می باشد:

 • اشيا عتيقه/آثار هنري اصيل و قطعات خوشنويسي شده /اوراق مينياتور/انواع سنگ هاي گرانبها و قديمي و آلات موسيقي كه جزو ميراث فرهنگي كشور محسوب مي شود
 •  حمل و نگهداري مواد مخدر مطلقا ممنوع
 •  مواد راديو اكتيو 
 •  مواد سمي و قابل انتشار 
 •  مواد قابل اشتعال 
 •  اسيد و جيوه 
 •  انواع گازهاي سمي و غير سمي
 •  آهنربا يا هر نوع ماده مغناطيسي ديگر 
 •  لوله هاي پزشكي اكسيژن 
 •  چاقو و اقلام برنده
 •  الكل

در حالت كلي هر نوع محموله اي كه خطرناك و موجب آسيب رساني و آتش سوزي باشد